Phiaris umbrosana Alkärrsbrokvecklare

Fotoöversikt, 4 foton Detaljer
Inre 2/3 av framvingen gulbrun med svart teckning och med brett ljust tvärband som sticker ut mitt på vingen. Yttre 1/3 gråvit med bruna och svarta fläckar. Stora bruna fläcken från ytterkanten smalnar av i en spets.
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson