Odonata Trollsländor

Fotoöversikt, 63 arter (av 65), 1 högre taxa Detaljer
Ordning med insekter med vuxna individer som karakteriseras av lång smal bakkropp, dubbla par av långa vingar, stora fasettögon och kraftiga bitande mundelar. De är kraftfulla flygare och äter främst insekter och andra småkryp. Vingarna är i regel genomskinliga med undantag för en cell, vingmärket, långt ut vid framkanten som i regel är färgad. Bakkroppen har 10 segment. Dessa benämns S1 till S10, med S1 längst fram. Utseendet hos de vuxna individerna kan ändras radikalt under tid. Ofta är honor och hanar lika vid kläckning, men hanarna anlägger successivt helt annan färg. De 3 familjerna av flicksländor och jungfrusländorna har mycket tunn bakkropp och för de flesta bakåtriktade vingar vid vila. Övriga, egentliga trollsländor, är kraftigare och vilar med vingarna utåt.
Lestes barbarus
Lestes barbarus
Vandrande smaragdflickslända
Lestes dryas
Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända
Lestes sponsa
Lestes sponsa
Pudrad smaragdflickslända
Lestes virens
Lestes virens
Mindre smaragdflickslända
Sympecma fusca
Sympecma fusca
Vinterflickslända
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo
Blå jungfruslända
Platycnemis pennipes
Platycnemis pennipes
Flodflickslända
Coenagrion armatum
Coenagrion armatum
Griptångsflickslända
Coenagrion hastulatum
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion johanssoni
Coenagrion johanssoni
Myrflickslända
Coenagrion lunulatum
Coenagrion lunulatum
Månflickslända
Coenagrion puella
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion pulchellum
Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända
Enallagma cyathigerum
Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända
Erythromma najas
Erythromma najas
Större rödögonflickslända
Erythromma viridulum
Erythromma viridulum
Mindre rödögonflickslända
Ischnura elegans
Ischnura elegans
Större kustflickslända
Ischnura pumilio
Ischnura pumilio
Mindre kustflickslända
Nehalennia speciosa
Nehalennia speciosa
Dvärgflickslända
Pyrrhosoma nymphula
Pyrrhosoma nymphula
Röd flickslända
Aeshna affinis
Aeshna affinis
Klarblå mosaikslända
Aeshna caerulea
Aeshna caerulea
Fjällmosaikslända
Aeshna cyanea
Aeshna cyanea
Blågrön mosaikslända
Aeshna grandis
Aeshna grandis
Brun mosaikslända
Aeshna isoceles
Aeshna isoceles
Kilfläckslända
Aeshna juncea
Aeshna juncea
Starrmosaikslända
Aeshna mixta
Aeshna mixta
Höstmosaikslända
Aeshna serrata
Aeshna serrata
Vassmosaikslända
Aeshna subarctica
Aeshna subarctica
Gungflymosaikslända
Aeshna viridis
Aeshna viridis
Grön mosaikslända
Anax ephippiger
Anax ephippiger
Brun kejsartrollslända
Anax imperator
Anax imperator
Blå kejsartrollslända
Anax parthenope
Anax parthenope
Mindre kejsartrollslända
Brachytron pratense
Brachytron pratense
Tidig mosaikslända
Gomphus vulgatissimus
Gomphus vulgatissimus
Sandflodtrollslända
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus forcipatus
Stenflodtrollslända
Ophiogomphus cecilia
Ophiogomphus cecilia
Grön flodtrollslända
Cordulegaster boltonii
Cordulegaster boltonii
Kungstrollslända
Cordulia aenea
Cordulia aenea
Guldtrollslända
Epitheca bimaculata
Epitheca bimaculata
Tvåfläckad trollslända
Somatochlora alpestris
Somatochlora alpestris
Fjälltrollslända
Somatochlora arctica
Somatochlora arctica
Mindre glanstrollslända
Somatochlora metallica
Somatochlora metallica
Metalltrollslända
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora flavomaculata
Gulfläckad glanstrollslända
Crocothemis erythraea
Crocothemis erythraea
Karmintrollslända
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia albifrons
Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia caudalis
Bred kärrtrollslända
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia dubia
Myrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
Leucorrhinia rubicunda
Nordisk kärrtrollslända
Libellula depressa
Libellula depressa
Bred trollslända
Libellula fulva
Libellula fulva
Spetsfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
Libellula quadrimaculata
Fyrfläckad trollslända
Orthetrum cancellatum
Orthetrum cancellatum
Större sjötrollslända
Orthetrum coerulescens
Orthetrum coerulescens
Mindre sjötrollslända
Sympetrum danae
Sympetrum danae
Svart ängstrollslända
Sympetrum flaveolum
Sympetrum flaveolum
Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum fonscolombii
Vandrande ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum
Sympetrum pedemontanum
Bandad ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
Sympetrum sanguineum
Blodröd ängstrollslända
Sympetrum striolatum
Sympetrum striolatum
Större ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
Sympetrum vulgatum
Tegelröd ängstrollslända