Nola karelica Gungflytrågspinnare

Fotoöversikt, 3 foton ♀/♂ Detaljer
Framvingar vita med två bruna till svarta punkterade tvärlinjer, den yttre ofta med en bred skuggning inåt och den inre ofta otydlig. Yttre mellanfält även det med brun skuggning, gränsat med vit, oskarp våglinje. Bakvingar mörka.
Foto: Hans Johansson
Foto: Hans Johansson
Foto: Hans Johansson
Foto: Hans Johansson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson