Ordning som typiskt har tätt nät av ribbor och med många tvärribbor längs kanterna som är förgrenade. Undantag är vaxsländor som har ett begränsat nät av ribbor. De sex familjerna är distinkta och normalt är det inga problem att placera dem i rätt familj. Svampdjurssländor kan vid en snabb blick påminna om sävsländor, men har ett mycket tätare ribbnät. De flesta grupperna har larver som är rovdjur och kan vara effektiva vid bekämping av t.ex. bladlöss. Många arter kan bestämmas från foto, men speciellt vaxsländorna och ett par grupper bland florsländor och guldögonsländor behöver samlas in för säker bestämning. I regel är det enkelt att identifiera åtminstone hanarna på de yttre genitalierna.

Neuroptera
Nätvingar

Fotoöversikt, 40 arter (av 66), 1 högre taxa
Detaljer