Naryciinae Säckspinnare

Fotoöversikt, 8 arter (av 8) Detaljer
Åtta arter i två tribi som skiljer sig mycket åt. Arterna i Naryciini är de enda svenska säckspinnarna där honorna har vingar och kan närmast förväxlas med arter i andra familjer. Arterna i Dahlicini har vinglösa honor som är mycket lika varandra och två av arterna saknar hanar (åtminstone) i Norden. De andra fyra arterna har hanar med grå framvingar med nätmönster av ljusa fläckar som kan skiljas åt på utseendet av fjällen. Larväckarna i Naryciini kan med viss säkerhet bestämmas till art, medan alla arterna i Dahlicini har liknande säckar.
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare