Lepidoptera Fjärilar

Fotoöversikt, 2851 arter (av 2882) Detaljer
Ordning av insekter med flest beskrivna arter i världen och som främst karakteriseras av att vingarna är täckta av fjäll. Dessa är oftast i olika färger som skapar mönster på främst framvingarna. Dessa mönster är ofta artspecifika och det främsta sättet att artbestämma fjärilar. Många arter har dock stor variation i teckningen, med tiden slits fjällen och faller av och dessutom finns det artpar med identisk teckning så ibland behöver en fjäril samlas in för säker bestämning.Den ordning som mest liknar fjärilarna är nattsländorna, som dock har hår istället för fjäll på vingarna. Fjärilarna har fullständig förvandling och alla tänkbara strategier för övervintring finns i Sverige. Larvstadiet är ofta knutet till en eller ett fåtal växtarter så information om värdväxt är viktig information.
Micropterix tunbergella
Micropterix tunbergella
Lövskogskäkmal
Micropterix aureatella
Micropterix aureatella
Barrskogskäkmal
Eriocrania unimaculella
Eriocrania unimaculella
Långfläckig purpurmal
Eriocrania salopiella
Eriocrania salopiella
Spetsfläckig purpurmal
Eriocrania sangii
Eriocrania sangii
Tvillingpurpurmal
Gazoryctra ganna
Gazoryctra ganna
Silverbandad rotfjäril
Triodia sylvina
Triodia sylvina
Kamsprötad rotfjäril
Korscheltellus lupulinus
Korscheltellus lupulinus
Lerfärgad rotfjäril
Phymatopus hecta
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril
Hepialus humuli
Hepialus humuli
Humlerotfjäril
Enteucha acetosae
Enteucha acetosae
Syradvärgmal
Stigmella lapponica
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella freyella
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Stigmella tiliae
Stigmella tiliae
Linddvärgmal
Stigmella betulicola
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella alnetella
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella microtheriella
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella malella
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella catharticella
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Stigmella anomalella
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal
Stigmella centifoliella
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella ulmivora
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella paradoxa
Stigmella paradoxa
Paradoxdvärgmal
Stigmella regiella
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella crataegella
Stigmella crataegella
Pärldvärgmal
Stigmella magdalenae
Stigmella magdalenae
Ljus rönndvärgmal
Stigmella nylandriella
Stigmella nylandriella
Mörk rönndvärgmal
Stigmella oxyacanthella
Stigmella oxyacanthella
Skimmerdvärgmal
Stigmella pyri
Stigmella pyri
Större pärondvärgmal
Stigmella floslactella
Stigmella floslactella
Hasseldvärgmal
Stigmella carpinella
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella tityrella
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella salicis
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella myrtillella
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella benanderella
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal
Stigmella trimaculella
Stigmella trimaculella
Rostgumpsdvärgmal
Stigmella sorbi
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal
Stigmella lemniscella
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella continuella
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella auromarginella
Stigmella auromarginella
Björnbärsdvärgmal
Stigmella pretiosa
Stigmella pretiosa
Humleblomsterdvärgmal
Stigmella aeneofasciella
Stigmella aeneofasciella
Mässingsdvärgmal
Stigmella dryadella
Stigmella dryadella
Fjällsippedvärgmal
Stigmella poterii
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella lediella
Stigmella lediella
Skvattramdvärgmal
Stigmella incognitella
Stigmella incognitella
Brun apeldvärgmal
Stigmella perpygmaeella
Stigmella perpygmaeella
Brun hagtornsdvärgmal
Stigmella hemargyrella
Stigmella hemargyrella
Brun bokdvärgmal
Stigmella speciosa
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Stigmella basiguttella
Stigmella basiguttella
Rotfläcksdvärgmal
Stigmella svenssoni
Stigmella svenssoni
Större ekdvärgmal
Stigmella ruficapitella
Stigmella ruficapitella
Korttofsdvärgmal
Stigmella atricapitella
Stigmella atricapitella
Långtofsdvärgmal
Stigmella samiatella
Stigmella samiatella
Brunhövdad ekdvärgmal
Stigmella roborella
Stigmella roborella
Rosthövdad ekdvärgmal
Stigmella tristis
Stigmella tristis
Dvärgbjörksdvärgmal
Trifurcula headleyella
Trifurcula headleyella
Brunörtsdvärgmal
Trifurcula cryptella
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Trifurcula eurema
Trifurcula eurema
Stranddvärgmal
Trifurcula immundella
Trifurcula immundella
Harrisdvärgmal
Bohemannia pulverosella
Bohemannia pulverosella
Fjällig apeldvärgmal
Bohemannia quadrimaculella
Bohemannia quadrimaculella
Fyrfläckig dvärgmal
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia louisella
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Ectoedemia weaveri
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia septembrella
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal
Ectoedemia amani
Ectoedemia amani
Almbarksdvärgmal
Ectoedemia intimella
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Ectoedemia hannoverella
Ectoedemia hannoverella
Svartpoppelsdvärgmal
Ectoedemia turbidella
Ectoedemia turbidella
Silverpoppelsdvärgmal
Ectoedemia argyropeza
Ectoedemia argyropeza
Aspgallsdvärgmal
Ectoedemia albifasciella
Ectoedemia albifasciella
Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella
Ectoedemia subbimaculella
Brunkragad ekdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal
Ectoedemia angulifasciella
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Ectoedemia rubivora
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal
Ectoedemia occultella
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal
Opostega salaciella
Opostega salaciella
Vit ögonlocksmal
Pseudopostega auritella
Pseudopostega auritella
Fläckögonlocksmal
Pseudopostega crepusculella
Pseudopostega crepusculella
Vinkelögonlocksmal
Antispila metallella
Antispila metallella
Större kornellmal
Antispila petryi
Antispila petryi
Mindre kornellmal
Heliozela sericiella
Heliozela sericiella
Ekbladshålmal
Heliozela hammoniella
Heliozela hammoniella
Björkbladshålmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Nemophora dumerilella
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal
Adela cuprella
Adela cuprella
Videantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Nematopogon pilellus
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia luzella
Lampronia luzella
Mosseknoppmal
Lampronia corticella
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Lampronia morosa
Lampronia morosa
Rosenknoppmal
Lampronia flavimitrella
Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal
Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Lampronia redimitella
Lampronia redimitella
Måbärsknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Lampronia aeripennella
Lampronia aeripennella
Östlig knoppmal
Alloclemensia mesospilella
Alloclemensia mesospilella
Vinbärsbladskärare
Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Incurvaria masculella
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria vetulella
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare
Incurvaria circulella
Incurvaria circulella
Tajgabladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Phylloporia bistrigella
Phylloporia bistrigella
Dvärgbladskärare
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Coptotriche heinemanni
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal
Agnathosia mendicella
Agnathosia mendicella
Tiggarsvampmal
Dryadaula caucasica
Dryadaula caucasica
Kaukasisk vedmal
Scardia boletella
Scardia boletella
Jättesvampmal
Morophaga choragella
Morophaga choragella
Snedbandad svampmal
Triaxomera parasitella
Triaxomera parasitella
Parasitsvampmal
Nemapogon wolffiellus
Nemapogon wolffiellus
Mörk svampmal
Nemapogon fungivorellus
Nemapogon fungivorellus
Korkmusslingsmal
Triaxomasia caprimulgella
Triaxomasia caprimulgella
Hålträdssvampmal