Apotomis betuletana Gulanlupen björkknoppvecklare

Fotoöversikt, 9 foton Detaljer
Inre 2/3 av framvingen gråsvart och brun. Yttre 1/3 vit med diffus gulaktig fläck.Gränsen mellan ljust och mörkt ej vinklad och liten vit indentering mitt på.
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Kågström
Foto: Ronny Kågström
Foto: Martin Stoltze
Foto: Martin Stoltze
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Roger Kaufmann
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson