Brungula framvingar med mycket spetsigt framhörn och med ljusa vingribbor och rikligt med spridda svarta fjäll. Svart diskfläck som varierar mycket i storlek. En del exemplar har ett mörkt stråk från vingbasen ända till vingspetsen.

Acleris lorquiniana
Fackelrosvårvecklare

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Ingemar Andersson
Foto: Johan Nilsson
Foto: Johan Nilsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Fredrik Skeppstedt
Foto: Fredrik Skeppstedt