Arter som liknar Drymonia ruficornis (Vintereksspinnare)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis
Vintereksspinnare
Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea
Gulsvansspinnare