Tuta absoluta Tomatmal

Alla foton
Kännetecken: Smala grå framvingar med smala bruna stråk, svart och vit pudring och ett antal runda svarta fläckar med ljus kant. Införd med tomater en gång 2019.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solanum lycopersicum
Arterna är: Lika
Skillnad: Absoluta är mindre, allmänt ljusare, har tydligare ljus kant på de svart fläckarna och det yttersta segmentet på palperna är ljust med mörk bas och mörk ring nära spetsen, medan det hos atriplicella är relativt mörkt. Absoluta är en införd art som bara noterats en gång i Sverige (på importerade tomater).

Scrobipalpa atriplicella Svart småstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med orange pudring. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter. Par av gulvita kantfläckat långt ut som ibland nästan bildar tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex prostrata, Chenopodium album