Tuta absoluta Tomatmal

Alla foton
Kännetecken: Smala grå framvingar med smala bruna stråk, svart och vit pudring och ett antal runda svarta fläckar med ljus kant. Införd med tomater en gång 2019.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solanum lycopersicum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Operculella är mycket större och har en mörk fläck vid bakkanten i inre delen.

Phthorimaea operculella Potatisstävmal

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med stor mörk fläck vid bakkanten i inre delen och ett par små runda svarta fläckar framför denna. Mellankroppen ljust gulbrun med 3 längsgående mörka streck. Införd art. En obs i Sverige 1995.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: