Tiliacea citrago Trestreckat gulvingsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda gulorange framvingar med karakteristisk rödorange teckning som består av tre tydliga tvärlinjer, mer diffust markerad oval och njurfläck, pudring samt markerade ribbor. Den mittre tvärlinjen bredare och tämligen rak.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Citrago har tre tydliga tvärlinjer varav den centrala är tämligen rak medan motsvarande linje hos croceago gör rätvinklig böj. Croceago har också rad av svarta prickar och saknar citragos markerade vingribbor.

Jodia croceago Saffransfly

Alla foton
Kännetecken: Gulorange framvingar med ljusare oval och njurfläck. Mörk linje mellan märkena som gör en rätvinklig böj precis bakom njurfläcken och utanför en böjd red svarta prickar. Vita fläckar på framkanten. Bara 2 fynd i Skåne från 1800-talet.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Fagus, Quercus