Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har kort, rakt och svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Större tåtelsmygare har gul undersida av antennklubban, mindre tåtelsmygare normalt svart men det tycks som om även mindre tåtelsmygare ibland kan ha gul undersida. Hanen av mindre tåtelsmygare har ett kortare och helt rakt streck av doftfjäll. Det hos större tåtelsmygare är betydligt längre och är längre än vingen är bred nära mitten där strecket börjar.

Thymelicus sylvestris Större tåtelsmygare

Alla foton
Kännetecken: Enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har långt, lätt böjt och svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen. Inga säkra fynd i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: