Tetheella fluctuosa Svartgrå blekmaskspinnare

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med brett mörkt mellanfält som begränsas av vita hackiga tvärlinjer. Smalt svart streck i främre yttre delen av mellanfältet som ofta är böjt. Svart streck vid framkanten alldeles innanför den vita våglinjen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fluctuosa är större med ett i regel tydligare avgränsat mellanfält som har ett tunt svart streck i yttre delen, medan duplaris istället har två svarta prickar på samma ställe. Duplaris har ett svart streck från framhörnet, medan fluctuosa har ett längre in från framkanten vid våglinjen.

Ochropacha duplaris Björkblekmaskspinnare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffust avgränsat mörkare mellanfält. Två karakteristiska svarta prickar mitt på vingen. Svart streck från framhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus