Spodoptera exigua Smalvingat lövfly

Alla foton
Kännetecken: Smala gråbruna framvingar. Ovalen är i regel åtminstone delvis orange och även njurfläcken har ofta orange fjäll. Bakvingarna vita. Vilar med vingarna svepta runt kroppen. Enbart migrant i Sverige.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Persicaria, Rumex, Senecio, Taraxacum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Clavipalpis har bredare framvingar som hålls horisontellt vid vila och inte viras runt kroppen som exigua. Exigua har i regel orange fjäll i oval och njurfläck, medan clavipalpis har vita prickar längs kanten på njurfläcken.

Caradrina clavipalpis Vitpunktslövfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ganska smala gråbruna framvingar med 3-4 svarta prickar längs framkanten. Liten mörk njurfläck med varierande antal vita prickar längs kanten. Mörkt band i ytterfältet samt ett par mörka tvärlinjer innanför. Vita bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Leontodon, Plantago, Rumex acetosa, Stellaria media