Kännetecken: Vingarna bruna med tydligt markerade svarta ribbor. Smalt fält längs framkanten med korta ribbor (oftast 10-11 st). Huvudet brett och mörkt med ljusa längsgående fläckar. Tunna antenner, drygt halva vinglängden.

Sialis
lutaria

Allmän sävslända

Alla foton
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Nigra har, liksom alla svamsländor, tätt nät av ribbor i framvingarna, medan sävsländorna som lutaria har mycket färre ribbor och helt annat mönster.
Kännetecken: Huvud och kropp svarta. Antennerna helt svarta. Framvingarna mörkbruna med ribbor i samma nyans.

Sisyra
nigra

Allmän svampslända

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: