Kännetecken: Vingarna bruna med tydligt markerade svarta ribbor. Smalt fält längs framkanten med korta ribbor (oftast 10-11 st). Huvudet brett och mörkt med ljusa längsgående fläckar. Tunna antenner, drygt halva vinglängden.

Sialis
lutaria

Allmän sävslända

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Hanarna kan skiljas åt på genitalierna (se teckningar bland fotona från sidan) och honorna på subgenitalplattan på åttonde bukplåten (se teckningar). Lutaria är i snitt mindre, börjar flyga 2-3 veckor tidigare (från slutet av april) och ska normalt ha 10-11 tvärribbor i fältet längs framkanten, medan fuliginosa normalt har 12-15 men det finns undantag. Fuliginosa är knuten till rinnande vatten. Dessa yttre kännetecken ska främst ses som en indikation på art.
Kännetecken: Vingarna bruna med tydligt markerade svarta ribbor. Smalt fält längs framkanten med korta ribbor (oftast 12-15 st). Huvudet brett och mörkt med ljusa längsgående fläckar. Tunna antenner, drygt halva vinglängden.

Sialis
fuliginosa

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: