Scrobipalpa ocellatella Ögonsmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med bakre delen nästan alltid ljus. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter, svart fläck i det ljusa längs bakkanten och en nära spetsen. Par av gulvita kantfläckar långt ut som nästan möts.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta
Arterna är: Lika
Skillnad: De flesta exemplar av ocellatella har tydligt ljust längs bakkanten, medan nitentella har jämn grundfärg på hela framvingen. Vissa exemplar av ocellatella i princip utan ljust längs bakkanten och därför lika mörka exemplar av nitentella. Ocellatella har en distinkt rundad svart fläck nära bakkanten ca 1/3 ut som ligger i det ljusa om det finns, men annars sticker fram ur det mörka, medan nitentella har ett antal mer längsgående fläckar.

Scrobipalpa nitentella Saltmållesmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Framvingen varierar från enfärgat ljusbrun till mörkgrå med svart och ljusbrun pudring. Centrala svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut, 1-2 innanför och bakom dessa, diffus långt in vid framkanten och svarta fläckar långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex littoralis, Atriplex prostrata, Chenopodium, Salicornia europaea, Suaeda maritima