Scrobipalpa ocellatella Ögonsmåstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med bakre delen nästan alltid ljus. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter, svart fläck i det ljusa längs bakkanten och en nära spetsen. Par av gulvita kantfläckar långt ut som nästan möts.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: De flesta exemplar av ocellatella har tydligt ljust längs bakkanten, medan atriplicella har svart grundfärg på hela framvingen. Vissa exemplar av ocellatella i princip utan ljust längs bakkanten och därför mycket lika. Dock har ocellatella en rund svart fläck omgiven av ljusa fjäll nära bakkanten knappt halvvägs ut som oftast är tydlig. Ocellata har också ljust huvud och ljusa palper med mörka ringar, medan huvud och palper är mörkare hos atriplicella.

Scrobipalpa atriplicella Svart småstävmal

Alla foton
Kännetecken: Långa smala svarta framvingar med orange pudring. Svarta fläckar centralt med orange och gulvita kanter. Par av gulvita kantfläckat långt ut som ibland nästan bildar tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex prostrata, Chenopodium album