Scoparia ambigualis Föränderligt ugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. I regel med ockra färgad ton. Tre vita tvärband. Andra vita tvärbandet med stark vinkel utåt ovanför mitten som (nästan) möter det ljusa slutbandet. Relativt spetsig vinge. Diskpunkt brun i form av 8 med ett svart X.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Valeriana officinalis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Pallida saknar i stort sett inre ljust tvärband och det yttre har ett rakt förlopp, inte alls lika hackigt som hos ambigualis. Normalt stor skillnad också i teckningen i mellanfältet.

Eudonia pallida Blekt ugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten och svagt tecknad. Inre tvärband saknas eller diffust. Märkena svarta och ofta punktformade eller avlånga. Tydligt vitt tvärband utanför diskpunkten. Vagt vitt band nära ytterkanten med svartbruna prickar utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: