Rhagonycha lignosa

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Ljusbruna täckvingar och helljusa ben. Helsvart huvud. I kombination med detta väldigt lätt igenkänd på den smala och helsvarta halsskölden vilket ingen annan art uppvisar. Kan ibland uppvisa ett mörkare band på täckvingespetsarna likt R. lutea och R. fulva.
 ©
♀+♂
Längd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Båda arterna har helljusa ben och ljusa täckvingar men lignosas smala, helsvarta halssköld utesluter testacea.

Rhagonycha testacea

Alla foton
Kännetecken: Liten med ljusbruna täckvingar och svart huvud. Orange halssköld med svart fläck. Denna löper som ett svart band över hela sköldens längd och som kan vara mer eller mindre utbuktande i mitten. Antenner med ljus bas och mörkare mot spetsen. Alltid helljusa ben.
©
♀+♂
Längd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: