Rhagonycha atra

Alla foton
Kännetecken: Helsvart med ljusare antennbaser, knän, tibia och tarser. Extremt vansklig att skilja från R. elongata där längden oftast är den bästa faktorn. Viss litteratur anger nyansskillnader i de ljusa partierna men tveksamt om användbart. Halssköldens form skiljer men ofta väldigt svårt att använda på foto.
 ©
♀+♂
Längd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Halssköldens form skiljer. Benens färgsättning skiljer något.

Dichelotarsus flavimanus

Alla foton
Kännetecken: Längst upp i norr. Svart med ljusare nyanser på ben och antennbaser. Bredare halssköld med mer rektangulär form jämfört med förväxlingsarten D. lapponicus. Betydligt mindre än lapponicus.
©
♀+♂
Längd: 6-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: