Pyrausta sanguinalis Blodrött ljusmott

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Gula framvingar med breda rosa tvärband mitt på vingen respektive längs ytterkanten. Rosa också längs framkanten förutom förbi det yttre gula bandet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salvia, Thymus serpyllum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Samma färger, men palustralis är mycket större och formen på den rosa teckningen är helt annorlunda.

Ostrinia palustralis Vattenskräppemott

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Gula framvingar med unik rosaröd teckning som innesluter ett centralt gult område.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex aquaticus, Rumex hydrolapathum