Pilophorus confusus

Alla foton
Kännetecken: Mörkbrun med ljusare brunt stråk längs vingarna som har långa upprättstående ljusa hår. Två vita tvärlinjer på corium samt vitt vid dess spets. Vit tvärlinje på clavus som ligger i linje med den på corium. Antennsegment 3 och 4 ljusare.
 ©
♀+♂
Längd: 3,4-4,5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Cinnamopterus har ljust kanelbrun inre halva av vingarna. Confusus är bredare baktill och täckvingarna har långa, upprättstående ljusa hår, medan de är kortare och liggande hos cinnamopterus.

Pilophorus cinnamopterus

Alla foton
Kännetecken: Mörkbrun med inre halvan av vingarna ljusare kanelbrun. Två vita tvärlinjer på corium. Vit tvärlinje på clavus som ligger i linje med den på corium. Antennsegment 4 har vit inre halva.
©
♀+♂
Längd: 3-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea, Pinus