Pempeliella ornatella Brokigt timjansmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar som är rödare längs framkanten. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll längs hela vingen. Vitt rakt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten. Två svarta diskfläckar omslutna av vitt.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus serpyllum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Det yttre vita tvärbandet rakt hos ornatella, medan det hos dilutella gör en tydlig krök i bakre halvan. Dilutella har i regel ett tydligare vitt tvärband strax innanför mitten och har i regel mer rödaktig teckning speciellt i yttre delen av framvingen. En del exemplar mycket lika.

Delplanqueia dilutella Brunt timjansmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Vitt svängt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten och ett mer diffust 2/5 ut. Två svarta diskfläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Thymus serpyllum