Paratalanta pandalis Spensligt ängsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust brungula framvingar med mörkare gråbrun fram- och ytterkant. Två ganska diffusa lätt taggiga tvärlinjer. Den yttre svänger runt en böjd brungrå diskfläck. Diffust mörkt tvärband strax innanför ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Mentha, Origanum vulgare, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Thymus, Urtica
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Flavalis har diskfläck njurformad och en oval innanför denna som båda är markerade med mörk kant och med ljust centrum. Pandalis har en diffus böjd streckformad diskfläck och på sin höjd en mörk prick innanför denna. Yttre tvärlinjen gör en skarpare sväng in bakom diskfläcken hos flavalis.

Mecyna flavalis Gyllenängsmott

Alla foton
Kännetecken: Brungula framvingar med mörk ytterkant och vingfransar. Två gulbruna tvärlinjer, den yttre gör sväng inåt bakom njurfläcken. Njurfläck och dubbel oval markerade med gulbrun kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Ballota nigra, Reseda, Urtica