Orgyia recens Kärrtofsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hona med starkt reducerade vingar och med ullig mörkt gråbeige kropp. Hanen har kanelbruna framvingar och brokigare teckning än de andra i släktet samt en vit fläck nära framhörnet med en orange fläck intill.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 15-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Crataegus, Malus domestica, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Rosaceae, Rubus, Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Recens mycket brokigare tecknad med bl.a. vit fläck, jämte en orange fläck, vid framhörnet.

Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hona med starkt reducerade vingar och med ullig mörkt gråbeige kropp. Hanen har kanelbruna framvingar med två otydliga mörka tvärlinjer och en distinkt vit fläck nära bakkanten långt ut på vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus, Quercus, Rosa canina, Rubus, Salix, Sorbus aucuparia