Opigena polygona Vinkeljordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar med purpurton. Bakre halvan av mellanfältet och i regel också hela ytterfältet ljusare och halmfärgat. Ljus njurfläck med mörk linje inuti. Oval mörkare, smal och snedställd.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 35-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Capsella bursa, Polygonum, Primula, Rumex, Trifolium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanen av fennica påminner lite om polygona. Njurfläcken hos fennica är ljus med mörkt centrum, medan den hos polygona är ljus i centrum och längs kanten med mörk linje mellan. Det ljusa längs bakkanten begränsas hos polygona i stort sett till mellanfältet, medan det hos fennica löper hela vägen utom längs ut.

Actebia fennica Ljusfläckat jordfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Smala mörka framvingar med rundat framhörn. Tydlig oval och njurfläck med markerad ljus kant. Ett par smala svarta spetsar pekar inåt från våglinjen. Hanen har ljust stråk längs hela bakkanten, honan jämnmörk. Migrant.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Lathyrus, Rumex acetosella, Salix, Vaccinium uliginosum