Kännetecken: Variabel. Framvingar oftast nätmönstrade i svart med brun grundfärg. Bakvingar ljusa med svarta fläckar. Vingarna saknar i stort sett hår. Antenner svarta. Exemplar med ljusa och omönstrade fram- och bakvingar har noterats.

Oligotricha
lapponica

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Clathrata har ca 4 medelstora mörka fläckar längs yttre delen av framkanten som är jämnt spridda, medan lapponica har två stora mörka fläckar med brett ljust område mellan. (Observation från från foton på mindre antal säkert bestämda exemplar.)
Kännetecken: Gulbruna vingar med svart mönster. Svarta antenner och mestadels gulbruna ben. Mörk form finns men är ovanlig.

Hagenella
clathrata

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: