Kännetecken: Gulbruna vingar med svart mönster. Svarta antenner och mestadels svarta ben. Mörk form finns men är ovanlig.

Oligostomis
reticulata

Alla foton
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ej inlagd.
Kännetecken: Mycket stor. Benvita vingar med stora svarta fläckar.

Semblis
phalaenoides

Storfläckig kungsnattslända

  Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: