Nola confusalis Brunpucklig trågspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna relativt smala med utdraget framhörn. De är grå med två tydliga svarta tvärlinjer och utanför en vit våglinje. Inre tvärlinjen gör en sväng vid mellersta fjällpuckeln och utanför yttre puckeln finns brun framkantsfläck. De sällan exponerade bakvingarna är ljusgrå med något mörkare ytterkanter.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Tilia
Arterna är: Lika
Skillnad: Confusalis har smalare och spetsigare framvinge med böjd framkant. Yttre svarta tvärlinjen med spetsar utåt hos strigula, medan den hos confusalis är mer naggad. Fjällpucklarna hos strigula i regel brunaktiga, hos confusalis rent vita. Hanen av strigula har kamtandade antenner, vilket confusalis saknar.

Meganola strigula Gulpucklig trågspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingar gråspräckliga med två svarta tvärlinjer och en yttre våglinje. Inre tvärlinjen är distinkt och den yttre är liksom våglinjen tandad utåt. Fjällpucklarna i diskfältet brunlaktiga. De sällan exponerade bakvingarna är brungrå, i regel med mörk diskfläck. Hanens antenner med smal, dubbel, utåt avsmalnande kamtandning.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Prunus, Quercus, Tilia