Kännetecken: Framvingar bruna med ljusare ytterfält. Huvud och inre delen av framkanten på framvingen grågröna. Bakvingar gula med brett svart utkantsband. Migrant. Ny art 2017, men exemplar från 1988 funnet i samling.

Noctua
tertia

Bronsbandfly

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 33-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Det svarta på undersidan av framvingen har en diffus yttre begränsning hos tertia, medan den hos janthe är relativt skarp och sågtandad. Det svarta utkantsbandet på ovansidan av bakvingen fortsätter hos tertia längs framkanten, medan framkanten innanför det svarta utkantsbandet är rent gul hos janthe. Hanarna av tertia har en mycket liten gul fläck på ovansidan av bakvingen som är helt begränsad av svart, medan den hos janthe är stor och når både fram- och innerkant. Exemplar som misstänks vara tertia måste samlas in för säker bestämning.
Kännetecken: Framvingar olivbruna med ljusare purpurgrått ytterfält. Brun rundad fläck med ljusa prickar långt ut vid framkanten. Huvud och inre delen av framkanten på framvingen grågröna. Bakvingar gula med brett svart utkantsband.

Noctua
janthe

Brunviolett bandfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Lamium album, Prunus spinosa, Rumex obtusifolius, Salix