Neureclipsis bimaculata

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Svartgrå framvingar med två tydliga vita fläckar i yttre halvan. Vingarna är ofta lite slött taklagda så det blir en vid vinkel. Ljusa ben. Ljusa antenner.
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 5-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Tinctus har fler ljusa fläckar som också finns långt ute på framvingarna, medan bimaculata har två ljusa fläckar relativt centralt på framvingarna.

Molannodes tinctus

Alla foton
Kännetecken: Rundade vingar vanligtvis med mörk grundfärg och med ljusa fläckar. Mitt på vingarna är fläckarna större och flyter ibland ihop. Mindre fläckar framtill och baktill. Det finns varianter som är enfärgat bruna eller med större oregelbundna fläckar i ljust och mörkt.
©
♀+♂
Framvingelängd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: