Neureclipsis bimaculata

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Svartgrå framvingar med två tydliga vita fläckar i yttre halvan. Vingarna är ofta lite slött taklagda så det blir en vid vinkel. Ljusa ben. Ljusa antenner.
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 5-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Angustata har mer långsmala framvingar och de ljusa fläckarna har annorlunda form.

Molanna angustata

Alla foton
Kännetecken: Avlånga, rundade vingar med mörk grundfärg och ljusa fläckar på mitten.
©
♀+♂
Framvingelängd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: