Kännetecken: Framvingen är kopparglänsande med en rödare ton i yttre halvan och mörkt band som bildar gräns mellan dessa. Honan har gult huvud och hanen svart samt stora ögon. Långa svarta hår på palperna.

Nemophora
minimella

Kärrantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scabiosa columbaria, Succisa pratensis
Arterna är: Lika
Skillnad: Cupriacella är normalt större, har mycket kraftigare förtjockning på antennerna, gula hår på palperna medan minimella har svarta, mellankroppen har samma färg som inre halvan av framvingarna medan den hos minimella är mer grå och minimella har också en tydligt mörkare gräns mellan den inre och yttre delen av framvingen.
Kännetecken: Framvingen är kopparglänsande med en rödare ton i yttre halvan. Bara honor i Sverige och dessa har gult huvud samt antenner som är aningen längre än vingarna och förtjockade och svarta i inre delen och vita i yttre delen.

Nemophora
cupriacella

Ängsväddsantennmal

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis