Moma alpium Åsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig sommarflygare. Vackra framvingar tecknade i grönt, svart och vitt med längsgående gröna stråk och smal svart njurfläck. Randiga vingfransar med dominerande svart.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus nigra, Quercus, Sorbus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Liknande färgnyans och karaktär, men stora skillnader i teckning t.ex. har alpium tydliga vita stråk längs vingen och mer mörk teckning i ytterdelen. Muralis bara noterad en enda gång i Sverige.

Nyctobrya muralis Murlavfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grönaktiga framvingar med brokig teckning i svart och vitt. Rundad njurfläck. Tvärlinjen precis innanför ovalen når inte bakkanten utan svänger inåt och sedan tillbaka mot framkanten. Två exemplar i Sverige 1978 & 2015.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: