Micropterix tunbergella Lövskogskäkmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Guldglänsande framvingar med purpurfärgade tvärband. Vingens spets och bas övervägande guldfärgade. Gult huvud.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Caltha palustris, Crataegus, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aureatella övervägande purpurfärgad med gul teckning, motsatt hos tunbergella.

Micropterix aureatella Barrskogskäkmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Glänsande purpurfärgad vinge med tydlig gul teckning i form av två tvärband och en fläck utanför. Gult huvud.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Vaccinium