Megalonotus sabulicolus

Alla foton
Kännetecken: Halsskölden svart med kraftig punktur (speciellt i bakre delen) och långa hår. Skutellen svart med kraftig punktur och avlångt triangulär. Låren svarta, skenbenen och 2:a antennsegmentet ljusbruna.
 ©
♀+♂
Längd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Sabulicolus har långa hår på halsskölden och svarta lår på alla benen, medan praetextatus har glatt halssköld och svarta lår bara på frambenen medan de andra är bruna.

Megalonotus praetextatus

Alla foton
Kännetecken: Halsskölden svart med kraftig punktur (speciellt i bakre delen) och glansig. Skutellen svart med kraftig punktur och avlångt triangulär. Framlåren svarta, i övrigt bruna ben. Svarta antennerna med ljust på 1-2:a segmenten.
©
♀+♂
Längd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: