Megalonotus chiragra

Alla foton
Kännetecken: Halsskölden svart med kraftig punktur (speciellt i bakre delen) och långa hår. Skutellen svart med kraftig punktur och avlångt triangulär. Låren svarta, skenbenen mörkbruna och antennerna nästan helt svarta.
 ©
♀+♂
Längd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ryeii är mycket bredare och den bakre kraftigt punkterade delen av halsskölden utgör en större andel av hela halsskölden, medan den hos chiragra är tydligt smalare. Skutellen är i princip en liksidig triangel hos ryeii, medan den är mer avlångt triangulär hos chiragra.

Drymus ryeii

Alla foton
Kännetecken: Ej inlagda
©
♀+♂
Längd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: