Kännetecken: Mörkkantad inbuktning på ytterkanten av framvingen nära framhörnet, svart tassmärke på framvingen och tydligt spetsig bakvinge skiljer den från alla utom M. alternata.

Macaria
notata

Pilbågmätare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Alternata har distinkt grått band genom tassmärket, inbuktningen nära framhörnet djupare och kanten vid inbuktningen tydligare markerad, bruna fläcken på framkanten smalare, tassmärket inte så välformat och linjen på bakvingkanten ofta bruten eller punkter. Vingfransarna i inbuktningen är helt bruna hos alternata, medan hos notata är de omväxlande ljusa och mörka.
Kännetecken: Mörkkantad inbuktning på ytterkanten av framvingen nära framhörnet, svart tassmärke på framvingen och tydligt spetsig bakvinge skiljer den från alla utom M. notata.

Macaria
alternata

Albågmätare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Salix caprea, Sorbus