Kännetecken: Vitt ansikte, svarta fläckar på basen av bakvingarna, breda skulderlinjer och mörka vingmärken. Bakkroppen svart med rödbruna fläckar på S1-6 (gula hos unga) klargul fläck på S7. Mer robust än liknande arter.

Leucorrhinia
pectoralis

Citronfläckad kärrtrollslända

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Kroppslängd: 32-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Citronfläckad kärrtrollslända har kraftigare bakkropp, större fläckar på S1-6 som är rödbruna hus utfärgade individer och en kontrasterande klargul fläck på S7, medan hos myrtrollslända är fläckarna röda hos hanen och gulvita hos honan. Unga individer av båda arterna har klargul teckning, men citronfläckad kärrtrollslända har mycket mer gult på bakkroppen.
Kännetecken: Vitt ansikte, svarta fläckar på basen av bakvingarna, diffusa skulderlinjer och mörka vingmärken. Bakkroppen svart med fläckar på S2-7 som är röda hos hanar, vitgula hos honor och klargula hos unga exemplar av båda könen.

Leucorrhinia
dubia

Myrtrollslända

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 31-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: