Leucoma salicis Videspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vingar och kropp helt vita och vingarna med sidenglans. Benen randiga i svart och vitt.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 37-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula, Quercus, Salix caprea
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Chrysorrhoea har svarta punkter vid framvingens bakhörn och vid ytterkanten. Bakkroppen brun hos hrysorrhoea, medan salicis är vit. Frambenen hos chrysorrhoea vita medan de hos salicis är ringlade i svart och vitt.

Euproctis chrysorrhoea Äpplerödgump

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vingarna vita med svag sidenglans och på framvingarna finns det i regel en eller några få små svarta prickar vid bakhörnet, kring den otydliga diskfläcken och ibland i ytterkant. Hela ryggsidan av bakkroppen är brun. Rar migrant.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Malus, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rubus, Salix, Ulmus