Lacanobia suasa Mångformigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: De flesta har brokigt bruna framvingar med ljus bas, men många mer enfärgat mörkbruna. Karakteristisk spetsigt märke bakom ovalen som inte når yttre tvärlinjen. Ljus våglinje med tydligt W som når ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Lactuca, Limonium vulgare, Melilotus, Plantago, Rumex, Trifolium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Den ljusa tvärlinjen i ytterfältet bildar ett W ut mot ytterkanten hos suasa.

Fissipunctia ypsillon Tappfläckat videfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå eller gråbrun framvinge med ganska orolig teckning. Oval och njurfläck med svart kant. Ofta är ovalen utdragen mot njurfläcken och de kan hänga ihop. Ofta svart nagelformad fläck bakom ovalen.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Populus, Salix