Korscheltellus fusconebulosus Ormbunksrotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rödbruna eller gråbruna framvingar med oregelbunden och varierande ljus teckning. Ofta band av vita trianglar längs ytterkanten och brett ljust band innanför dessa. Vingfransarna omväxlande ljusa och mörka.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula, Pteridium aquilinum, Scirpus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Normalt är fusconebulosa mycket brokigare tecknad med bl.a. vita fläckar nära ytterkanten. Mindre brokigt tecknade exemplar av fusconebulosa kan påminna om honan av sylvina. Säkert skiljetecken är att fusconebulosa har vingfransar som är omväxlande mörka och ljusa.

Triodia sylvina Kamsprötad rotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingar rödbruna hos hanen, olivbruna hos honan. Silvrigt band från vingbasen till bakkanten och sedan mot framhörnet där det ofta delar sig. Liten v-formad silvrig fläck mitt på nära framkanten. Kamtandade antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malva, Plantago, Rumex, Salvia, Verbascum