Korscheltellus fusconebulosus Ormbunksrotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rödbruna eller gråbruna framvingar med oregelbunden och varierande ljus teckning. Ofta band av vita trianglar längs ytterkanten och brett ljust band innanför dessa. Vingfransarna omväxlande ljusa och mörka.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula, Pteridium aquilinum, Scirpus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fusconebulosa har ännu brokigare teckning med fler olika nyanser och flyger på mossar och i skogsgläntor, medan fuscoargentea flyger på fjällhed.

Gazoryctra fuscoargentea Lapprotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna framvingar med oregelbundet silvrigt mönster. I regel band längs ytterkanten som delar sig och bildar ett Y mot framkanten. Sällsynt på fjäll i Torneträskområdet.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: