Idaea straminata Våglinjelövmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Lång avsmalnande vinge. Tre i regel svaga tvärlinjer. Den yttre mjukt rundad vid framkanten. Svaga diskpunkter som ibland saknas speciellt på framvingen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 24-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum, Rumex, Taraxacum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Deversaria är i regel starkare tecknad, diskpunkten på bakvingen utanför inre tvärlinjen (hos straminata ofta på den svaga tvärlinjen), diskpunkterna större och tydligare, ofta mörk skuggning i ytterfältet och har också tydligare linjer på framvingens baksida.

Idaea deversaria Skugglinjelövmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Två-tre bruna tvärlinjer varav den yttre är tunn och i regel mycket distinkt och den centrala diffus. Svaga diskpunkter som ibland saknas speciellt på framvingen. Svarta prickar mellan svarta strecken på vingfransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lysimachia, Prunus, Quercus, Rumex, Tilia