Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna antenner med vit spets. Framvingarna mörkbruna med ockragult medianband som smalnar av mot hörnet. Bakvinge med ockragult mellanfält med röd inre del med vit fläck vid bakkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 60-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea, Epilobium montanum, Galium aparine, Galium verum, Plantago major
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Livornica skiljer sig genom vita vingribbor, vit pilteckning på mellankroppen och lite annorlunda teckning på framvingarna.

Hyles livornica Vitribbad skymningssvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Antenner med vit översida och brun undersida. Framvingarna bruna med vitgult medianband mot hörnet, grått ytterkantsband och tydliga vita vingribbor. Bakvinge med rosa mellanfält och vit fläck vit bakkanten. Vit pil på mellankroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 60-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Euphorbia, Galium verum, Linaria vulgaris, Linum, Polygonum, Rumex, Scabiosa