Kännetecken: Omisskännelig. Svarta vingar med ljusgula vingribbor. Kraftig svart mellankropp med ljusgula teckningar. Dagaktiv snabbflygare på kalfjäll och myrar.

Grammia
quenseli

Alpigelkottsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 26-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana, Plantago, Taraxacum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Markant skillnad på den gula teckningen på framvingarna; hos quenseli består den huvudsakligen av längslinjer medan den är mer nätformad hos puengeleri.
Kännetecken: Omisskännelig. Mörkgrå framvingar med vitt nätmönster. Vita kanter på halskrage och vinglock på svart mellankropp. Dagaktiv snabbflygare på kalfjäll. Alla stadier hittas ofta under flata stenar.

Holoarctia
puengeleri

Arktisk igelkottsspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 31-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: