Euhyponomeutoides ribesiellus Större vinbärsbrunmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar som ofta har rosa ton. Ljus längsgående strimma från vingbasen i princip ända ut till ytterkanten och ofta ett antal svarta fjäll i yttre delen. Mellankroppen gulbrun och huvudet gulvitt. Vilar med huvudet mot marken.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ribes uva
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Albithoracellus har vit mellankropp och huvud. Ribesiellus kan ha vitaktigt huvud, men mellankroppen är alltid mörk och normalt har ribesiellus en tydlig ljus strimma längs hela vingen.

Euhyponomeutoides albithoracellus Mindre vinbärsbrunmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna enfärgat varmt bruna. Huvud och mellankropp vita och kontrasterar starkt mot vingarna. Vilar med huvudet mot marken.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva