Eucosma campoliliana Ståndsfrövecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med smala svarta fläckar vid bakkanten allra längs in, 1/3 ut och nära bakhörnet. Den sista med orangebrun spets framåt. Orangebrunt framhörn och orange och svarta fläckar längs framkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Senecio jacobaea
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Tydligaste skiljetecknet är att laetana har flera långa mörka streck från yttre halvan av framkanten ut mot ytterkanten och framhörnet utdraget i en spets, medan campoliliana bara har korta orangebruna hakar längs framkanten. Campoliliana har också tydligare avsatta svarta fläckar vid bakkanten, medan laetana istället i regel har mer diffus och rikligare svarta teckning.

Ancylis laetana Aspsikelvecklare

Alla foton
Kännetecken: Vita framvingar med diffus men ofta riklig svart teckning i bakre halvan. Orangebrunt framhörn och flera långa mörka streck från framkanten mot ytterkanten. Framhörnet utdraget i en tydlig spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus nigra, Populus tremula